HomeEnglish LessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids Corner

Adapt, Adopt or Adept


Grammar <<< Common Errors <<< Adapt, Adopt or Adept


1. to adapt - приспособявам, адаптирам
Some people cannot adapt to new surroundings. /Някои хора не могат да се приспособяват към нова обстановка./

2. to adopt - осиновявям; приемам, възприемам
Last year my sister and her husband adopted an orphan. /Миналата година сестра ми и нейният съпруг си осиновиха сираче./

3. adept (a) - умел, изкусен
"He is very adept at dodging awkward questions." /Той е много умел в отклоняването на неудобни въпроси./Site Map | Advertising | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2015. Author and design M. Boyanova.