HomeEnglish LessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Principle or Principal


Grammar <<< Common Errors <<< Principle or Principal


   1. principle (n) - основно правило, принцип
Would you violate your principles for money? /Би ли нарушил принципите си заради пари?/

   2. principal (n) - директор, административен ръководител; в САЩ означава директор на училище/колеж (във Великобритания е headmaster)

  3. principal (adj) - главен, основен , най-важен
She was the principal actress in the troupe. /Тя беше главната актриса в трупата./Site Map | Advertising | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2015. Author and design M. Boyanova.