HomeLessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Break or Brake


Grammar <<< Common Errors <<< Break or Brake


1. to break - 1) чупя, счупвам, разбивам; пробивам, пропуквам; 2) прекъсвам, прекратявам
If you drop the glass on the floor it will break. /Ако изпуснеш чашата на пода тя ще се счупи./

2. break (n) - 1) прекъсване, спиране, пауза, почивка; 2) пробиване, пропукване; пукнатина, пролука; 3) скъсване, раздяла; 4) възможност, шанс (разг.)
She's been working too hard and needs a complete break. /Тя работи много усилено и се нуждае от пълна почивка./

3. brake (n) - спирачка
If the brakes don't work, your life is at risk. /Ако спирачките не работят животът ти е в опасност./

4. to brake - слагам спирачки на, спирам, забавям (и прен.)Site Map | Advertising | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2015. Author and design M. Boyanova.