HomeEnglish LessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Loose или Lose


Grammar <<< Common Errors <<< Loose или Lose


   1. loose [lu:s](adj) - свободен; разхлабен
I have such a bad sunburn that I can only wear loose clothes. /Имам такова слънчево изгаряне, че мога да нося само свободни дрехи./

loose clothes /свободни дрехи/, loose screws /разхлабени винтове/, loose morals /разпуснати нрави/

  2. on the loose (idiom) - на свобода без ограничения/задръжки
Be careful! Two dangerous criminals are on the loose. /Бъдете внимателни! Двама опасни престъпници са на свобода./

   3. lose (v) [lu:z] - губя, изгубвам, претърпявам загуба
I often lose my keys. /Често губя ключовете си./
Rich people who lose their money also lose many of their friends. /Богатите хора, които губят парите си губят също и много от своите приятели./
The only way to lose weight is to eat less. /Единствения начин да отслабнеш е да ядеш по- малко./

Още: lose balance /губя равновесие/, lose patience/губя търпение/, lose touch /губя връзка/, lose interest /губя интерес/, lose face /губя уважение, престиж/, lose the game /губя играта/

   4. loss (n) - загуба
It's hard to bear such a loss. /Трудно е да се понесе такава загуба./Site Map | Advertising | Privacy Policy | About This Project

© Copyright 2002 - 2021. Author and design M. Boyanova.