HomeEnglish LessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Plane or Plain


Grammar <<< Common Errors <<< Plane or Plain


1. plane (n) (informal) (aeroplane, airplane) - 1. самолет; 2. равнина, плоскост (мат.); 3. ниво, равнище (прен.); 4. дърводелско ренде; 5. чинар;
My husband usually travels by plane when he goes abroad. /Съпругът ми обикновно пътува със самолет, когато отива в чужбина./
He shows a high plane of success. /Той показва високо ниво на успех./
The carpenter used a plane to smooth the wood edges. /Дърводелецът използваше ренде, за да изглади ръбовете./

2. plain (n) - равнина, поле;
High mountains rise above the plain. Високи планини се издигат над равнината.

3. plain (clear) (a) - 1. ясно, очевидно; 2. обикновен, прост; 3. прям, откровен, искрен
It's quite plain that they don't want to speak to us. /Напълно ясно е, че те не желаят да разговорят с нас./
Her clothes are very plain. /Нейните дрехи са съвсем обикновени./

4. plain (adv) (am.) - съвсем, направоSite Map | Advertising | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2015. Author and design M. Boyanova.