HomeEnglish LessonsEnglish GrammarTestsFunLinksKids' Corner

Stare or Stair


Grammar <<< Common Errors <<< Stare or Stair


  1. adverse (a) - 1) неблагоприятен; 2) отрицателен, неодобрителен; враждебен

The adverse weather made driving hazardous. /Неблагоприятното време направи шофирането рисковано./
All the adverse criticism frayed the new mayor’s nerves.
/Враждебната критика дразнеше новият кмет./

2. averse - несъгласие с мнението на някого; противоположен, обратен; (тази дума се употребява много по-рядко)

The students were averse to having more homework. /Учениците бяха против да имат още домашно./
He was averse to my suggestion. /Той беше против предложението ми./Site Map | Advertising | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2015. Author and design M. Boyanova.